Omsorgsenter på Eidet i Haram kommune

Bygging av Eidet omsorgssenter i Haram kommune der både bygging og energibruk skal minst oppfylle kravene i henhold til NS3701

Prosjekteier

Haram kommune

Solcelleanlegg på tak. Foto: Pål Sand, Ålesund bygg AS.

Teknologileverandører

 • Ålesund Bygg

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig løsning med kjent teknologi sammensatt på nye måter for å oppnå ambisiøst energimål; Vann-vann varmepumpe tilknyttet avkastluft og energibrønner
 • Solvarmekollektor til bl.a. forvarming av tappevann
 • Solcelleanlegg til produksjon av el,
 • Måling av energiposter
 • Vifter og ventilasjon med behovsstyring

Kompetanseutvikling

 • Lokalt blir bygget et fyrtårn med fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder
 • Bidrar til læringseffekt lokalt, og til dels nasjonalt
 • Bygget vil stilles til disposisjon for visninger
 • Entreprenøren som engasjeres vil øke sin kompetanse innen bygging av energieffektive bygg
 • Det er planlagt markedsføring i lokal og nasjonal skala

Realisert spredning av teknologi

 • Ingen omsorgsbygg i Norge med tilsvarende energiambisjoner

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale nasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, samt reduserte utslipp av klimagasser
 • Stor interesse blant lokale entreprenører