Pilot - Rørturbin

QRRNT AS er et norskbasert selskap som har utviklet en turbin teknologi for energigjenvinning i ulike industrier for land- og havbaserte formål. QRRNTs nøkkelteknologi er på en innovativ måte å fange overskuddsenergien tilgjengelig i vannstrømmer gjennom rørgater. QRRNT ERT (Energy Recovery Turbine) er et minivannkraftsystem beregnet for bruk i lavtrykks miljøer. Den genererte strømmen leveres tilbake på hovedstrømtavla, eller andre steder kunden måtte ønske, og dermed reduseres strømbehovet fra hovedstrømkilden. QRRNT tilbyr Mo Industriapark AS (MIP) muligheten til å inngå en avtale om å gjennomføre et pilotprosjekt for å utforske muligheten for å installere QRRNT ERT systemer i sitt anlegg. Plassering av turbinen vil være i rørgate 400 mm diameter i vannledning inn til smoltanlegg på land i MIP. QRRNT ERT er i praksis en reduksjonsventil som produserer energi, og erstatter dagens reduksjonsventiler som reduserer vanntrykket uten mulighet til å ta vare på energien. Etter idriftsettelse vil det være en prøvekjøringsperiode på 3000 timer før anlegget overtas av MIP. Som et risikoreduserende element skal MIP godkjenne anleggets ytelser før overtakelse. Pilotprosjektet er basert på følgende nøkkeltall: • Trykkreduksjon 2,5 bar • Rørdiameter 400 mm • Gjennomsnittlig vannstrøm 1648 m3/t Dette gir da en produksjon 852000 kWt pr år på en 97 kW´s turbin/ generator forutsatt virkningsgrad turbin hhv. generator 89% og 96%.

Prosjekteier

Mo Industripark AS

Teknologileverandører

 • Qrrnt AS
 • NTNU
 • EDR Medeso AS
 • Mo Industripark AS

Teknologisk innovasjon

 • QRRNT ERT teknologi er en kombinasjon av energiproduksjon og trykkreduksjon
 • Som rørturbin har den mange egenskaper som ikke er tilstede i tradisjonelle små vannkraftverk
 • Maskinen er liten, kompakt og robust og kan derfor plasseres på eksisterende rør
 • En reduksjonsventil er som alternativ tapt energi

Kompetanseutvikling

 • Utviklingen har og vil utnytte NTNUs kunnskap og testfasiliteter i kombinasjon med EDRs kunnskap og numeriske verktøy. Turbindesignet testes i Vannkraftlaboratoriet ved NTNU i samarbeid med en student og Ole Gunnar Dahlhaug. Testene har startet og videreutvikling vil pågå ut 2018

Realisert spredning av teknologi

 • QRRNT currently has patents pending in Norway and the USA.

Videre utvikling og videre spredning

 • Kan installeres på hvilken som helst vannførende rørdimensjon
 • Kan tilpasses for montasje i vannførende kanal