Pilotanlegg for varmedrevet kjøling med SaltX-teknologi

Østfold Energi AS har i ett års tid samarbeidet med det svenske selskapet SaltX Technologi AB om utvikling av varmelagrings- og kjøleløsninger tilpasset temperaturnivået i fjernvarmeanlegg. Det er gjennomført en forstudie støttet av Enova gjennom programmet for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. Forstudien konkluderte med at SaltX-teknologien egner seg godt både for å lagre termisk energi og for produksjon av varmedrevet kjøling. Østfold Energi har nå i Samarbeid med SaltX planer om en videreføring av prosjektet gjennom etablering av et pilotanlegg for varmedrevet kjøling ute hos en kunde i fjernvarmenettet. Pilotanlegget er dimensjonert for en kjøleleveranse på 200 kW og må plasseres i et bygg der det allerede finnes et fungerende kjøleanlegg. Pilotanlegget vil leveres av SaltX Technology, bygges av Alfa Laval AB og settes hos Nortura Eggpakkeri i Rakkestad. Det vil der bli kjørt testing av piloten over sommersesongen 2019. Dersom testingen blir vellykket, vil kjøleenheten bli satt i produksjon og Østfold Energi vil få inntekter fra salget av kjøleenheten.

Prosjekteier

Østfold Energi AS

Teknologileverandører

 • Egil Erstad
 • Christofer Rhén, SaltX Technology AB

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av saltløsning med nanopartikler for å optimalisere anlegg for varmedrevet kjøling
 • Redusere anleggskostnaden for varmedrevet kjøling
 • Erstatte tradisjonell elektrisk drevet kjøling med varmedrevet kjøling
 • Benytte overskuddsvarme fra fjernvarme om sommeren til kjøling

Kompetanseutvikling

 • Kompetanse fra pilotprosjektet vil gi sentrale fjernvarmeaktører muligheten til å levere komplette varme- og kjøleløsninger via etablert infrastruktur.
 • Vellykket pilot vil være et referanseprosjekt for hele fjernvarmebransjen. Løsningen kan bidra til innovasjon i en etablert bransje.

Realisert spredning av teknologi

 • Det blir første gang teknologien tas i bruk i Norge og globalt. Den er nær beslektet med absorpsjonskjøling men den vil ha en lavere kostnad og derfor ha et større potensial.

Videre utvikling og videre spredning

 • Erfaringer fra pilotkjøringen vil benyttes for å bygge en kommerisell enhet som kan ha et stort marked nasjonalt og internasjonalt.
 • Prinsippene i teknologien kan også benyttes for lagring av termisk energi med et mindre volum enn i tradisjonelle vannakkumulatorer.