Pilotering av energieffektiv inndamping av metallsalter løst i sterk syre

Pilotering av åpen varmepumpe for inndamping av salter av sjeldne jordartsmetaller løst i sterk syre. Dette er første anvendelse av teknologien for denne typen aggressive væsker globalt, og muliggjør realisering av en unik og miljøvennlig prosess for å produsere nøkkelelementer til elektrifisering av transportsektoren.

Prosjekteier

Reetec AS

Teknologileverandører

  • EPCON AS
  • France Evaporation

Teknologisk innovasjon

  • Inndamping av blandinger av metallsalter og sterk salpetersyre med svært lavt energiforbruk.
  • Miljøvennlig separasjon av sjeldne jordarter.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil utvikle kompetanse innen design, bygging og drifting av MVR inndamper for sterke syrer og metallsalter.

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er en første implementering av teknologien i Norge og globalt.

Videre utvikling og videre spredning

  • Etter pilot er planen at det bygges en storskala fabrikk på Herøya med oppstart i 2022. Videre er det planlagt utivdelse på Herøya, og mulig produksjonskapasitet utenfor Norge.
  • Teknologien kan benyttes til andre som har behov for å dampe inn sterke salpetersyrer. Det kan for eksempel være kunstgjødselproduksjon.