Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Pilotering nye sporvekselvarmere

Etablere et laberatorium/ testlokale ved UIT Narvik. Vi skal teste systemene under ulike klimatiske forhold. Systemene skal være vannbåren og fungere under svært røffe forhold. Systemet må kunne detaljovervåkes og styres online under ulike forhold og utfordringer. Prosjektet vil avdekke designkollisjoner mellom ulike sporvekslere og medvirke til forbedringspotensialer.

Prosjekteier

BANE NOR SF

en hånd som holder en plastgjenstand

3D modell av en trepall med 2 lange objekter på

Tegning av en trepall med 2 lange objekter på

en hvit gjenstand med en buet seksjon