Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Pilotering nye sporvekselvarmere

Teste systemene under ulike klimatiske forhold. Systemene skal være vannbåren og fungere under svært røffe forhold. Systemet må kunne detaljovervåkes og styres online under ulike forhold og utfordringer. Prosjektet vil avdekke designkollisjoner mellom ulike sporvekslere og medvirke til forbedringspotensialer.

Prosjekteier

BANE NOR SF