Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Pilottesting for reduksjon av utslipp av CO2 eqv.

Pilot testing på 9 boosterceller i Su4 Sunndalsøra for å redusere CO2 utslippet ved å redusere blussfrekvensen. Metoden baserer seg på kontinuerlig måling av anodisk strømfordeling, og ved til enhver tid å måle den anodiske strømfordelingen vil en kunne endre oksidmatingen på de respektive oksidmaterne på cellene slik at en unngår at cella går på bluss. I tillegg vil en kunne detektere enkelt anoder som er passivisert av gass, dvs. såkalt "lokale bluss" selv om en ikke registrerer det på den målte cellespenningen. Ved å detektere disse anodene som utvikler klima gasser kan en øke oksidmatingen på disse anodene og således redusere utslippet av CF4 og C2F6. Iht. professor Jomar Thonstad (Se årlig int. elektrolyse seminar v. prof. H. Øye som referanse dokumentasjon) kan dette "diffuse utslippet" utgjøre 10-90 % av det totale PFC utslippet. Evt. redusert bluss tid og reduksjon av lokale bluss er ikke inkludert i den angitte reduksjonen i CO2 eqv., dvs. kommer ev. som en tilleggs gevinst.

Prosjekteier

Norsk Hydro ASA