Pilottesting for reduksjon av utslipp av CO2 eqv.

Pilot testing på 9 boosterceller i Su4 Sunndalsøra for å redusere CO2 utslippet ved å redusere blussfrekvensen. Metoden baserer seg på kontinuerlig måling av anodisk strømfordeling, og ved til enhver tid å måle den anodiske strømfordelingen vil en kunne endre oksidmatingen på de respektive oksidmaterne på cellene slik at en unngår at cella går på bluss. I tillegg vil en kunne detektere enkelt anoder som er passivisert av gass, dvs. såkalt "lokale bluss" selv om en ikke registrerer det på den målte cellespenningen. Ved å detektere disse anodene som utvikler klima gasser kan en øke oksidmatingen på disse anodene og således redusere utslippet av CF4 og C2F6. Iht. professor Jomar Thonstad (Se årlig int. elektrolyse seminar v. prof. H. Øye som referanse dokumentasjon) kan dette "diffuse utslippet" utgjøre 10-90 % av det totale PFC utslippet. Evt. redusert bluss tid og reduksjon av lokale bluss er ikke inkludert i den angitte reduksjonen i CO2 eqv., dvs. kommer ev. som en tilleggs gevinst.

Prosjekteier

Norsk Hydro ASA

Teknologileverandører

  • PMT _ Årdal ved Steinar Kolås
  • Bjørn P. Moxnes
  • Hydro Industripakke 4.0
  • Eksterne konsulenter

Teknologisk innovasjon

  • Hovedinnovasjonen er å kontinuerlig kunne følge opp det anodiske strømtrekket på anodene noe som muliggjør å langt tidligere enn i dag kunne se og aksjonere på trender, enten det gjelder bluss eller anodeavvik som utvikler seg over tid.

Kompetanseutvikling

  • Kompetanseutvikling mht. ta i bruk ny sensorteknologi i en industri 4.0 setting.
  • Kompetanseutvikling mht optimalisering av celleteknologien, avvik som taes på et tidligere tidspunkt vil redusere det spesifikke eneriforbruket på cellene og derved bidra til ytterligere CO2 reduksjon.

Realisert spredning av teknologi

  • Dersom suksess vil en kunne implementere teknologien i Su4 og Su3 i tillegg til andre Hydro smeltere.

Videre utvikling og videre spredning

  • Vil bidra til ny og lavere bench mark mht. CF4 og C2F6 utslipp