Power Cube

Demonstrasjonsprosjekt som skal vurdere effekten av å bruke Power Cubes til å forsyne målestasjoner langs høyspentnettet med strøm. Denne teknologien har potensiale til å gi bedre informasjon om lokale forhold langs overføringslinjene, slik at kapasiteten på overføringslinjene i større grad kan utnyttes.

Prosjekteier

Cordina AS

Teknologileverandører

  • Cordina AS

Teknologisk innovasjon

  • Effektiv måte å forsyne målestasjoner langs høyspentnettet med strøm, sammenlignet med konvensjonelle metoder
  • Solcellepaneler, breselceller og vindturbiner står for kraftproduksjonen

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil vise hvorvidt teknologien er i stand til å levere energi som antatt

Realisert spredning av teknologi

  • Ikke oppgitt

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien kan potensielt brukes i det norske høyspentnettet.
  • Teknologien kan også være aktuell for høyspentnettet i Sverige og Finland.