Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomskole

Bygging av nye Drøbak Montessori Ungdomsskole som Powerhouse. Bygget skal produsere mer energi i livsløpet enn energi brukt til bygging, drift og avhending ved hjelp av fornybar kraft på tomten

Prosjekteier

Drøbak Montessori Skole AS

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS
 • Snøhetta Norge AS
 • Skanska Teknikk (Skanska Norge AS), Dr. Techn. Kristoffer Apeland, Heiberg & Tveter AS, Brekke Strand Akustikk AS

Teknologisk innovasjon

 • Svært godt isolert og tett klimaskjerm
 • Energieffektivt hybrid ventilasjonsanlegg
 • Ventilasjonsanlegg med fortregningsventilasjon til oppvarming i kombinasjon med lavtemperatur ventilasjonsvarme via varmepumpe
 • Varmepumper med svært høy virkningsgrad tilknyttet energibrønner
 • LowEx – Høytemperatur kjøling og lavtemperatur oppvarming

Kompetanseutvikling

 • Pilotprosjekt i forskningsprosjektet "Naturligvis - Naturlig Klimatisering av fremtidens energieffektive bygg" og «LowEx – Høyeffektiv termisk enerigforsyning i nullenergibygg» støttet av Norges Forskningsråd
 • De miljøvennlige og nyskapende løsningene vil være godt dokumentert og tilrettelagt for få innsikt i de fysiske prosessene og naturkreftene løsningene er basert på
 • Aktørene får mulighet til å utvikle og demonstrere ny teknologi

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av skolebygg med slike energiambisjoner
 • Oppvarming via ventilasjonssystem er tatt i bruk i Norge før, men er lite brukt
 • Eneste bygg av denne typen i fylket

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensial for kostnadsreduksjon, både isolert sett og den samlede løsningen
 • Løsningene vurderes etter hvert som volumet øker å kunne bli lønnsomme uten Enovas støtte
 • Løsningene vurd+A79:O79eres å tas i bruk i de fleste byggkategorier