Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Pyrolyseanlegg til produksjon av biokull fra ubehandlet trevirke og hageavfall

Investering av et pyrolyseanlegg vil erstatte dagens flisfyringsovn som i dag bare forbrenner flis fra ubehandlet trevirke. Et pyrolyseanlegg vil kunne forbrenne flis fra ubehandlet trevirke og park- og hageavfall. Det vil da bli produsert varme til områdets nærvarmeanlegg som brukes til å varme opp bygg og veien rundt rundellen, samt produsere biokull som kan brukes til jordforbedring.

Prosjekteier

ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS