RygerPower EL Båt på Lysefjorden

Rødne Trafikk A/S ønsker å bygge en helelektrisk båt for operasjon og drift i Lysefjorden og Ryfylke. Båten skal designes og bygges ved verft i Hyen av Brødrene Aa. Båten skal være en katamaran bygget i karbonfiber. Rederiet har med prosjektet som ambisjon å bevise at det er mulig å strekke rekkevidde for batteridrift enda lenger enn tidligere bygde fartøy av samme type. Fartøyet skal operere en turistrute hvor fartøyet har drift i 2,5 timer, med en relativt høy fart opp til 19 knop. Videre skal prosjektet bli et utstillingsvindu for fossilfri drift av fartøy.

Prosjekteier

Rødne Trafikk AS

Teknologileverandører

  • Brødrene Aa
  • Westcon Power and automation

Teknologisk innovasjon

  • Innovasjonen er først og fremst knyttet til energieffektiviseringen som muliggjør helelektrisk drift av passasjerbåt som nærmer seg hurtigbåtsegmentet. Det er ingen andre kjente installasjoner som strekker batteri-elektrisk drift for passasjerbåter av denne typen lenger enn det som er prosjektert for dette fartøyet.

Kompetanseutvikling

  • Rødne Trafikk AS vil bruke en testperiode på ca 1 måned for innkjøring og opplæring av mannskap. Slik skal intern kompetanse løftes før kommersiell drift av fartøyet. Når båten kommer i kommersiell drift, vil dette gi verdifull erfaring og kunnskap til andre som ønsker å gå over til helelektrisk drift.

Realisert spredning av teknologi

  • Rødne Trafikk AS vil kunne benytte teknologien i flere av sine kommende fartøy. Prosjektet vil også gi verdifull erfaring fra alle involverte leverandører.

Videre utvikling og videre spredning

  • Markedspotensialet for teknologien er stort både nasjonalt og internasjonalt både innen turisme og offentlige transporttjenester.