SiC Production Plant

Dette prosjektet skal demonstrere at det er mulig å produsere høyren SiC på en ny og mer Energi og Klimaeffektiv måte. Eksisterende pilotanlegg skal videreutvikles til en mer robust og effektiv prosess hvor integrasjon mellom de enkelte prosesstrinn er planlagt.

Prosjekteier

Washington Mills AS

Teknologileverandører

 • Norconsult
 • Visiontech
 • Gexcon
 • ORIS
 • JANKOS
 • Norsk PU Coating

Teknologisk innovasjon

 • Reduksjon av råvareforbruk per kg produkt med >10%
 • Redusert elektrisk energiforbruk per kg produkt med >20%
 • Kvalitetsforbedring herunder renhet og partikkelstørrelse

Kompetanseutvikling

 • Mekanisering og automatisering av manuelle prosesstrinn
 • Håndtering av materialer med ekstreme krav til renhet
 • Teknologi- og kompetanseheving hos underleverandører

Realisert spredning av teknologi

 • Dette er det første kjente anlegget globalt som benytter denne teknologien til å produsere høyren SiC i tilsvarende skala

Videre utvikling og videre spredning

 • Mye av teknologien som utvikles kan benyttes i tilsvarende og liknende anlegg hvor store mengder pulver håndteres med ekstreme krav til renhet og å unngå tilførsel av forurensninger
 • Det er ventet at konkurrerende virksomheter etterhvert vil kopiere teknologien, både nasjonalt og globalt, når produktene blir tilgjengelige i markedet