Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Sirkulær energiløsning Vålandstun seniorsenter

Ineo Eiendom AS skal oppføre et leilighets-bygg med 38 seniorboliger på Våland i Stavanger. Prosjektet fokuserer på brukervennlighet og vil benytte integrerte tekniske løsninger hvor strøm og varme leveres fra egen energisentral. Prosjektet vil benytte seg av aktiv effektbegrensede teknikker som maksimalvokter, web baserte EOS, SD-anlegg, lagring av varme, el (batteri). Andre tiltak er en robust brine-side, varmepumpe med jordvarme, luft, hybridsolceller og gråvannsgjennvinning for å øke effekt ut fra varmepumper. En vil også ha 100% effektdekning og backup (N+1) med varmepumper for å redusere effektbehov. En innovasjon i prosjektet er bruken av en sirkulær 4./5. generasjons lavtemperert nærvarmeløsning hvor en tar i bruk alle fordelene med lavtemperert varme uten å forringe inneklima. Andre innovative tiltak for å redusere effekt og energibehov er nye hybridsolceller på 5 tak. Det planlegges for en fellesmåling av leiligheter og fellesarealer, uten separate AMS målere i hver leilighet. På samme måte ønsker en ikke proprietære ladesystemer for elbil uten kontakt med resten av byggets effektforbruk. Dette anser en som nødvendig for å redusere effekt på en helhetlig måte for hele prosjektet.

Prosjekteier

HEIME EIENDOM AS