Siva innovasjonssenter i Tromsø Byggetrinn 4 - Innovative miljø og energiløsninger

Prosjektet Siva Innovasjonssenter Tromsø byggetrinn 4 er et byggeprosjekt i regi av Siva Tromsø eiendom AS. De planlagte bygg ligger i Tromsø, det er en videreføring av eksisterende Innovasjonssenter. Det nye prosjektet består av 3 bygg/blokker (BT4- Bygg A, BT4-bygg B og BT4-bygg C) over en felles parkering P, på til sammen 17 141m2 BTA og 11 965 m2 BRA. Alle bygg tilhører Siva Tromsø eiendom AS.

Prosjekteier

SIVA SF

Teknologileverandører

  • Consto Nord AS
  • Uponor
  • Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS
  • Morten Pedersen

Teknologisk innovasjon

  • TABS - Termoaktive dekker, vil termoaktive dekke fungere like godt i nordnorsk klima

Kompetanseutvikling

  • Termoaktive dekker
  • Drifting av varmepumpe
  • Energiflyt i bygget

Realisert spredning av teknologi

  • TABS er brukt i Stålgården Sluppenveien 17bc og i nye Deichmanske hovedbibliotek . Vi vil med vårt prosjekt bruke erfaringer fra spesielt sluppenveien 17bc og videreutvikle og optimalisere teknologien.

Videre utvikling og videre spredning

  • Erfaringer fra andre prosjekter med TABS er at energiforsyningen er spesielt stabil, det betyr at en optimalisert Varmepumpe/kjølemaskin vil bety at både energi og effekten blir lavere en i tradisjonelle bygg, uten bruk av innovativ teknologi. Erfaringene fra Stålgården er at vi kan installere en mindre kjølemaskin/varmepumpe.