Skal lage diesel av plastavfall

Bygging av pilotanlegg i Nes kommune for omdanning av plastavfall til flytende syntetisk drivstoff

Prosjekteier

Quantafuel Oslo AS

Teknologileverandører

 • Quantafuel AS
 • Hulteberg AB

Foto: Quantafuel

Foto: Quantafuel

Teknologisk innovasjon

 • Energieffektiv katalysatorteknologi for omforming av plastavfall (syngass) til flytende syntetisk drivstoff
 • Vesentlig mer energieffektiv prosess enn dagens kjente teknologier

Kompetanseutvikling

 • Pilotanlegget vil bidra til å gi verdifulle driftserfaringer for teknologileverandør
 • Presentasjon på Zerokonferansen 2016, samt Enovakonferansen 2017
 • Samarbeid med Norner AS

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for spredning internasjonalt da det genereres store mengder plastavfall globalt
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til 10 anlegg innenfor et 5-års tidsperspektiv.
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser