Søknad om støtte - Pilotering av ny energi- og klima-teknologi for produksjon av magnesium og silika med olivin som råvare

Bygging av en komplett 6 m3 pilot for produksjon av "high-end" precipitated HDS silica og Mg Cl2 som skal benyttes til produksjon av magnesium og gjenbruk av eksisterende utstyr fra tidligere Hydro Magnesium Herøya.

Prosjekteier

Normag AS

Teknologileverandører

  • SilMag DA

Teknologisk innovasjon

  • SilMag teknologi med olivin som råstoff

Kompetanseutvikling

  • Herøya industripark besitter gammel kompetanse som vil bli brukt aktivt i opplæring av nytt personell
  • Videre kunnskapsspredning nasjonalt og globalt vil skje gjennom at teknologien er åpen for lisensiering

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi

Videre utvikling og videre spredning

  • Under forutsetning at piloten blir vellykket og at et fullskala demoanlegg blir bygget, vil det med stor sannsynlighet bli bygget flere tilsvarende anlegg i Norge basert på Silmag-teknologien
  • Nye framtidige etableringer nasjonalt og globalt vil gjøres enten i regi av Normag eller at teknologi og patenter lisensieres ut