Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Søknad om støtte til fullskala implementering av innovativ og energieffektiv produksjon ved Brødr. Sunde as fabrikk i Ålesund

Brødr. Sundes EPS (Ekspanderbar Polystyren) fabrikk i Ålesund produser EPS materiale som benyttes som råmateriale ved både konserninterne og eksterne fabrikker til produksjon av ferdigvarer i ekspandert polystyren, slik som isolasjonsmaterialer til bygningsindustri og isolerende emballasje som for eksempel fiskekasser. Vår fabrikk i Ålesund produserer per i dag totalt ca. 52.000 tonn «hvit» EPS per år hvorav 58% ble eksportert i 2017. Over de senere årene har markedet økt etterspørselen etter lav-lambda isolasjonsmateriale («sorte» EPS plater). Dette råmaterialet importerer vi i dag primært fra Østerrike. Lav-lambda EPS er en EPS tilsatt grafitt slik at det ferdige produktets isolasjonsevne forbedres med ca. 20% i forhold til en standard «hvit» EPS. For å møte dagens behov, samt drive det norske markedet videre i bruk av lav-lambda produkter, planlegger Brødr. Sunde å starte opp produksjon av lav-lambda EPS råmateriale ved vår fabrikk i Ålesund. Brødr. Sunde har over de siste 5 årene jobbet med å utvikle et produksjonskonsept for produksjon av lav-lambda EPS råmateriale tilpasset det nordiske markedet. Vår nye produksjonsmetode er en kombinasjon av først å produsere «hvit» EPS i våre eksisterende polymerisasjonsreaktorer, som deretter går igjennom en forenklet ekstruderingsprosess hvor hjelpestoffer tilsettes men uten tilsetning av blåsemiddel (pentan) for å lage en lav-lambda EPS råvare. Ved bruk av Best Available Technology utviklet i samarbeid med Krauss Maffei Berstorff for ekstruderingsprosessen, vil vi ved en slik kombinert prosess få en energibesparelse på 2,66 GWh per år basert på planlagt kapasitet, samt at vi endrer balansen i type energi vi bruker fra termisk energi generert på strøm og/eller bio-olje/olje (-3,21 GWh) til mekanisk energi basert på strøm (+0,55GWh). Dette skiftet i prosesseringsmetode fører videre til at vi reduserer spisslast da vi skifter deler av produksjonen over på en kontinuerlig ekstruderprosess i forhold til å øke produksjonsvolumet i polymeriseringsprosessen som er en batch prosess. Det planlagte anlegget for ekstrudering av lav-lambda EPS råmateriale vil være det første anlegget som bygges basert på eksklusivt å bruke «hvit EPS» og ikke «krystall»-polystyren» som basis råvare. Den totale investeringen for produksjonsanlegget for lav-lambda EPS materiale er budsjettert til 57,3 millioner for et anlegg basert på en kombinert prosess, i forhold til budsjettert 29,3 millioner dersom vi utvider kapasiteten basert på eksisterende polymerisasjonsteknologi.

Prosjekteier

SUNDE AS