Sola Airport Arena – Bygg A, Plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi

Nytt næringsbygg ved Sola Lufthavn med plussenerginivå i drift. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi mellom næringsbygg og hotell

Prosjekteier

Sømmevågen III AS

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS
 • Sømmevågen III AS
 • Atea
 • Skanska Teknikk
 • Skanska Norge AS
 • Sømmevågen III AS
 • Atea
 • Skanska Teknikk

Teknologisk innovasjon

 • Plusshus med produksjon av termisk energi og solkraft
 • Innovative løsninger som datagulv, lysarmatur og lysstyring, solavskjerming og lekkasjetall på 0,2
 • Smarthusteknologi med app for personlig styring av inneklima
 • Plusshus med produksjon av termisk energi og solkraft
 • Innovative løsninger som datagulv, lysarmatur og lysstyring, solavskjerming og lekkasjetall på 0,2
 • Smarthusteknologi med app for personlig styring av inneklima

Kompetanseutvikling

 • Dokumentasjon gjennom måling, analyse og oppfølging av energiflyten i systemet
 • Samarbeid mellom et bredt spekter av ulike fagmiljø og på tvers av tradisjonelle bransjenettverk
 • Doktorgrad/ mastergrad/ forskningsmiljø er involvert
 • Presentasjoner ved konferanser e.l. har startet og planlegges trappet opp.
 • Dokumentasjon gjennom måling, analyse og oppfølging av energiflyten i systemet
 • Samarbeid mellom et bredt spekter av ulike fagmiljø og på tvers av tradisjonelle bransjenettverk
 • Doktorgrad/ mastergrad/ forskningsmiljø er involvert
 • Presentasjoner ved konferanser e.l. har startet og planlegges trappet opp.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge av kombinasjonen pluss hus med smarthus teknologi og globalt i ledersjiktet
 • Første implementering i Norge av kombinasjonen pluss hus med smarthus teknologi og globalt i ledersjiktet

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning til lignende bygg og en rekke andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale for spredning til lignende bygg og en rekke andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp