Solcellepaneler direkte på ståltak - ny festeløsning

Det søkes om støtte til installasjon av et solcelleanlegg med en ny type festeløsning, på fjøstak hos Johan Einar Bjerkem i Såseggvegen 399, 7718 Steinkjer. Systemet er ikke tidligere utprøvd. Denne teknologien vil kunne bidra til raskere og bedre utbygging av solenergi, spesielt innen landbruk.

Prosjekteier

Norsk Sol AS

Teknologileverandører

  • Norsk Sol AS

Teknologisk innovasjon

  • Raskere, rimeligere, enklere, penere og mer robust installasjon av solcelleanlegg på ståltak

Kompetanseutvikling

  • Erfaringer deles med SINTEF, NTNU, NMBU, Bondelag, media, Solenergiklyngen og på selskapets hjemmeside og facebook.

Realisert spredning av teknologi

  • Første kjente implementering av teknologien nasjonalt og globalt.

Videre utvikling og videre spredning

  • Avhengig av erfaringene med prosjektet kan det bli behov for justering av mål på komponentene som inngår. Det vil også være ønskelig med sertifisering av produktet. Anvendelse på andre områder enn solcelleanlegg er ikke vurdert.