Solcellepaneler direkte på ståltak - ny festeløsning

Det ble innvilget støtte til installasjon av et solcelleanlegg med en ny type festeløsning, på fjøstak hos Johan Einar Bjerkem i Såseggvegen 399, 7718 Steinkjer. Panelene ble festet direkte på ståltak, hvor bølgetoppene fungerer som festeskinner for panelene. Klemmer med pakninger skrus i taket for å holde panelene på plass. Det ble en slags hybrid mellom et solcelleanlegg integrert i taket og et solcelleanlegg utenpå tak. Installasjonen er raskere og rimeligere enn begge disse vanlige løsnignene, og med mindre materialbruk, bedre utseende og antageligvis bedre beskyttelse av kabler. I forhold til et integrert anlegg er det antageligvis også bedre ventilasjon.

Prosjekteier

Norsk Sol AS

Teknologileverandører

  • Norsk Sol AS

Teknologisk innovasjon

  • Raskere, rimeligere, enklere, penere og mer robust installasjon av solcelleanlegg på ståltak

Kompetanseutvikling

  • Erfaringer deles med SINTEF, NTNU, NMBU, Bondelag, media, Solenergiklyngen og på selskapets hjemmeside og facebook.

Realisert spredning av teknologi

  • Første kjente implementering av teknologien nasjonalt og globalt.

Videre utvikling og videre spredning

  • Avhengig av erfaringene med prosjektet kan det bli behov for justering av mål på komponentene som inngår. Det vil også være ønskelig med sertifisering av produktet. Anvendelse på andre områder enn solcelleanlegg er ikke vurdert.