Spillvarme til elektrisitet på Color Magic

Color Line AS ønsker å ligge i front når det gjelder energieffektivisering av maritime bransje. Denne søknad kan bringe oss videre i et slikt løp. I dette prosjektet søker Color Line videre driftsoptimalisering av flåten sin ved å installere termoelektriske systemer for direkte omdannelse av spillvarme til elektrisitet om bord Color Magic. Prosjektet vil gi en drivstoffbesparelse på 200 tonn diesel per år, noe som tilsvarer en energibesparelse på ca 2,4 GWt og en årlig reduksjon i CO2 utslipp på over 600 tonn.

Prosjekteier

Color Line Cruises AS

Teknologileverandører

  • Color Line Marine AS
  • TEGma AS

Teknologisk innovasjon

  • Energieffektivisering
  • Reduserte utslipp
  • Reduserte drivstoffkostnader

Kompetanseutvikling

  • Fullskala installasjon av TE system om bord på skip

Realisert spredning av teknologi

  • 2. gangs fullskala implementering av teknologien i Norge og globalt (etter søkerenes kunnskap)

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien er tiltenkt å installeres på andre Ro-Pax skip hos Color Line (Superspeed 1 og Fantasy), på andre Ro-Pax skip, innenfor cruise-segmentet og på incineratorer ombord i neste omgang