Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Storskala demo Smart infrastruktur – Nord-Senja

Arva ønsker å gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett, og prosjektet har valgt Senjahopen og Husøy som case. Digitalisering i kraftnettet gjennom smart infrastruktur åpner for nye tiltak som styrker forsyningssikkerheten i områder med begrenset overføringskapasitet. Sjømatnæringen på Nord-Senja er dominerende og er en svært konjunkturavhengig næringsmiddelindustri med varierende strømforbruk. Næringen har korte og raske beslutningsprosesser knyttet til nye og større produksjonsanlegg og er helt avhengig av rikelig elektrisk forsyning. Industriens dynamikk og raske omstillinger utfordrer nettselskapene som må ta en rekke hensyn som dekker hele samfunnets behov. Ved å fordele effekten over en lengre tidsperiode (lastforflytning) og utnytte fleksibilitet hos forbrukere, vil den totale kraftoverføringen kunne økes på en kostnadseffektiv måte på to lokasjoner ved kysten. Nødvendige insentiver til endret forbruksmønster hos konsumenter krever etablering av et fleksibilitetsmarked og eventuelt andre prissignaler som effekttariff. Demonstrasjon av en helhetlig løsning for et lokalt fleksibilitetsmarked for både offentlige og private kunder, samt industri med store effekttopper, har stor nyhetsverdi. Løsningen skal baseres på kjente teknologier for lastforflytning ved bruk av batterier, styring av forbruk og lokal kraftproduksjon hos konsument. Strømleverandøren Ishavskraft skal ha rollen som «integrert aggregator» ved å tilby et lokalt fleksibilitetsmarked. Den viktigste målsetningen for demonstrasjonen vil være å verifisere at løsningen som helhet er tilstrekkelig moden til å kunne styrke forsyningssikkerheten. Dette vil vi kvantifisere gjennom å analysere data for leveringspålitelighet (KILE-kostnader) gjennom demonstrasjonsperioden. Videre skal demonstrasjon av et lokalt fleksibilitetsmarked verifisere at kjøp og salg av fleksibilitet på kommersielle vilkår på en lokal markedsplass er et effektivt virkemiddel for å utnytte tilgjengelig forbrukerfleksibilitet til en så lav kostnad som mulig.

Prosjekteier

ARVA AS

utsikt over havet fra en klippe med norsdlys