SUB-Chilling Herøy

Sub chilling tanker med tilhørende utstyr. Hensikten med prosjektet er å kjøle ned fiskens kjernetemperatur utover det som er vanlig idag. Det vil si en reduksjon fra 2.0 grader celsius til minus 1,2 grader celsius i produktkjernen. Dette muliggjør igjen å redusere ismengde i kasse før transport til kunde.

Prosjekteier

Mowi ASA

Teknologileverandører

  • Skaginn 3x
  • Therma

Teknologisk innovasjon

  • Forlenget holdbarhet på produkt
  • Redusert energiforbruk isproduksjon
  • Sterkt redusert avrenning av smeltevann fra trailere da temperatur på produkt vil være under smeltepunktet

Kompetanseutvikling

  • Suksess i dette prosjektet vil kunne ha betydning for utvikling av fremtidig bransjestandard for kjøling av laks

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er en del av 1. implementeringen i Norge for kjøling av laks. Teknologien er benyttet tidligere for kjøling av hvit fisk

Videre utvikling og videre spredning

  • Ved suksess av dette kan dette bli bransjestandard for næringen. Tradisjonelt er is benyttet i EPS kasser for nedkjøling av laks. Med denne teknologien vil fisken i seg selv være kjølemedie. Sub-chilling er forsøkt tidligere med andre teknologier, men da uten stabile resultater.