Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Tømming av metall

Alcoa Mosjøen har en strategi på automatisering som en viktig brikke i prosessforbedring og effektivisering i årene fremover. Neste steg blir å automatisere tømmekjøretøyene i støperiet – de som kjører diglene med flytende metal det siste stykket og tømmer metallet på støperiovnene. Prosjektet er i et tidlig stadium der vi snart starter grunnleggende engineering. For hver barre eller valseemne vi støper, taper vi en vesentlig andel metall i form av oksidert aluminium (dross) under støpeprosessen. Tapet er tredelt; 1) tap av salgbart produkt, 2) energi brukt under produksjonen og 3) energi brukt til å smelte drosset. Hoveddriveren i prosjektet er å forbedre tømmeteknikken i støperiet for å redusere produksjon av dross. Med dette vil Alcoa Mosjøen vil være først i verden med automatisk tømming av metall på støperiovner. Omfanget av prosjektet blir utvikling av ny tømmemetode, nye tømmelokk, nytt design (med ombygging) av tømmetuten på ovnene og førerløse kjøretøy for å ta systemet i bruk.

Prosjekteier

ALCOA NORWAY ANS