Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Torkilds hus

Nordic Heatsystems installerer et demonstrasjonsanlegg for bruk av CO2-varmepumpe til å dekke alle oppvarmingsformål i en rehabilitert enebolig (250 m2). Varmeanlegget skal bygges systematisk opp for å oppnå lavest mulig returtemperatur. Innovative tiltak: • Kostnadseffektiv vannbåren varmeløsning. Tilpasset gulvarme-leggemønster for kompensering mot transmisjons- og infiltrasjonstap i oppholdsrom. Tett ute ved fasaden, så større og større avstand for lavest mulig returtemperatur. • Hver sone styres av en returtemperaturbegrensingsventil. • Isolert hovedføring for gulvvarme over himling i plan 1 for å unngå utilsiktede oppvarming og varmesmitte mellom tur og retur i gulvstøp, kun rørføringer i soner med varmebehov. • Utetemperaturkompensering på turtemperatur for optimalisering. • Varmtvann fra varmepumpen til vaske- og oppvaskmaskin. • Oppvarming av tappevann med varmepumpen, og varmeveksling mot gulvvarme og ventilasjonsvarme via en asymmetrisk optimalisert platevarmeveksler. • Spesialdesignet CO2-varmepumpe • Kombinsajonskollektor, glatte tykkgods PE-rør ned i energibrønnen, og tynngods rillet rør opp av energibrønnen. Dette for å reduserer varmeovegang mellom tur og retur i topp av energibrønn, slik at varmepumpens fordamper kan jobbe mot en temperatur tettere opp mot berggrunnstemperaturen.

Prosjekteier

NORDIC HEAT SYSTEMS AS