Torkilds hus

Nordic Heatsystems installerer et demonstrasjonsanlegg for bruk av CO2-varmepumpe til å dekke alle oppvarmingsformål i en rehabilitert enebolig (250 m2). Varmeanlegget skal bygges systematisk opp for å oppnå lavest mulig returtemperatur. Innovative tiltak: • Kostnadseffektiv vannbåren varmeløsning. Tilpasset gulvarme-leggemønster for kompensering mot transmisjons- og infiltrasjonstap i oppholdsrom. Tett ute ved fasaden, så større og større avstand for lavest mulig returtemperatur. • Hver sone styres av en returtemperaturbegrensingsventil. • Isolert hovedføring for gulvvarme over himling i plan 1 for å unngå utilsiktede oppvarming og varmesmitte mellom tur og retur i gulvstøp, kun rørføringer i soner med varmebehov. • Utetemperaturkompensering på turtemperatur for optimalisering. • Varmtvann fra varmepumpen til vaske- og oppvaskmaskin. • Oppvarming av tappevann med varmepumpen, og varmeveksling mot gulvvarme og ventilasjonsvarme via en asymmetrisk optimalisert platevarmeveksler. • Spesialdesignet CO2-varmepumpe • Kombinsajonskollektor, glatte tykkgods PE-rør ned i energibrønnen, og tynngods rillet rør opp av energibrønnen. Dette for å reduserer varmeovegang mellom tur og retur i topp av energibrønn, slik at varmepumpens fordamper kan jobbe mot en temperatur tettere opp mot berggrunnstemperaturen.

Prosjekteier

Nordic Heat Systems AS

Teknologileverandører

  • Tor André Monan
  • Eneren
  • MuoviTech

Teknologisk innovasjon

  • Bruk av CO2-varmpeumpe til alle oppvarmingsformål i enebolig
  • Nytt kostnadseffektiv system for legging og styring av gulvvarme
  • Kombikollektor for bedre varmeopptak fra energibrønn
  • Varmepumpelsøning med bedre SCOP, energi- og effektdekning enn komersielt tilgjengelige løsninger.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til kompetanseheving med hensyn til: • bruk av små CO2-varmepumper til alle oppvarmingsformål i boliger. • innsikt i energibrønnopptak ved bruk av kombinasjonskollektor, • mulighet for optimalisert varmeavgivelse fra/til gulvvarme, varmtvann og ventilasjon. • Kostnadseffektiv installasjon av vannbåren oppvarming, som samtidig gir høy systemvirkningsgrad. • styring, regulering og optimalisert drit

Realisert spredning av teknologi

  • Anlegget sett som et komplett system vil være førstagangsinstallasjon i verden. Deler av systemløsnigene er vel utprøvd, men i andre sammenhenger. Med hensyn på F-gassdirektivet, så er spredingspotenialet stort.

Videre utvikling og videre spredning

  • Videreutvikling vil være knyttet til standardisering og industrialisering av CO2-varmepumper i tilpasset størrelse. Effektivisering i legging av vannbåren gulvvarme og boring av energibrønner er også viktige mht til kostnadsutviklingen.