TQC We Too

Prosjektet består av investering i nytt produksjonsutstyr for å kunne produsere Ultra High Purity Quartz (UHPQ) på en energieffektiv og bærekraftig måte. Prosjektet vil ta i bruk en ny teknologi som er utviklet i Tyskland. Prosessen vil også gi et lavere CO2 avtrykk i form av reduksjon av spesifikt CO2 utslipp pga. betydelig høyere utbytte pr. kg produkt produsert i forhold til alternative prosesser.

Prosjekteier

The Quartz Corp AS

Teknologileverandører

  •  Heraeus Quarzglas GmbH
  •  Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
  • Steuler Anlagenbau GmbH & Co

Teknologisk innovasjon

  • Prosess for rensing av høyren kvarts til ultrahøy renhet ved bruk av kloringering med HCl i en roterovn ved ca 1200 ℃.
  • Prosessen gir en meget høy renhet som tilfredsstiller kravene til UHPQ.
  • Prosessen gir tilnærmet null tap av produkt. Intensivert bruk av dagens teknologi ville medført inntil 80% tap av produkt.

Kompetanseutvikling

  • Gjennom Technology Transfer agreement, vil relevant personell hos TQC gjennomgå opplæring og utvikling hos Heraeus' anlegg i Tyskland. Våre operatører (og ellers relevant personell), vil oppnå en høyere grad av forståelse for prosesskjemifaget enn idag. Opplæringsprosesser vil bli gjennomført i forkant av oppstart og under oppstart, i tillegg vil det bli gitt systematisk kompetanseheving under operasjonell drift, i tett samarbeid med Heraeus.

Realisert spredning av teknologi

  • Konkurrentens teknologi er  ukjent, vi kjenner ikke til at det er flere produsenter som leverer UHPQ produkter.  Teknologien som overføres fra Heraeus er utprøvd, og gir  produktet de ønskede  egenskapene som markedet etterspør.

Videre utvikling og videre spredning

  • TQC har lagt inn i sine planer en mulighet for fordobling av produksjonskapasiteten av UHPQ. All  infrastruktur blir planlagt for dette.