Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Utfasing av fossil energi for turisthytter i fjellet og annen "øydrift" basert på mineralolje.

DNT Drammen og Omegn og DNT nasjonalt arbeider for å fase ut bruken av fossilt brensel (olje)på de betjente hyttene i fjellet. Selv om «Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger» gjeldende fra 2020 i § 2a) unntar denne typen bygninger som ikke er tilkoblet strømnett, ønsker turistforeningene å «gå foran som et godt eksempel ved å drive på en miljø- og klimavennlig måte og inspirere medlemmer til å ta miljø- og klimavennlige valg.» Blant tiltakene i den strategiske planen «Veivalg» vedtatt på landsmøtet i DNT i Oslo i 2018, er: «Jobbe for å erstatte dieselaggregat på hyttene med klimavennlig energi». Klimamessig er dieselaggregater lang verre enn oljefyr da virkningsgraden gjerne er under 30% målt i kWh levert strøm. Rauhelleren turisthytte ble pekt ut til å være nasjonalt pilotprosjekt for DNT-«familien» som har mer enn 20 betjente hytter i fjellet uten tilgang på strømnett. De planlagte tiltakene fikk i august 2018 nødvendige dispensasjoner og løyver fra Statskog (grunneier), Fylkesmannen i Buskerud (etter Naturmangfoldsloven) Nore og Uvdal kommune (etter Plan og bygningsloven). I tillegg til forbruk og utslipp fra ca. 14.000 liter olje i året, skal ny løsning på Rauhelleren også redusere utslipp fra transport, gi mindre støy og redusert risiko for alvorlig forurensing i Hardangervidda nasjonalpark under transport av diesel. Årlig energibruk Rauhelleren er ca. 35.000 kwt strøm og 40.000 kwt til vartvann, oppvarming og kjøkkenutstyr. Ca. 95% av dette er fra fossilt drivstoff. Ambisjonen er å utvikle gode og sikre løsninger som kan redusere dette til 15% eller mindre. Det innovative i prosjektet er å utvikle helhetlige løsninger med kombinasjon av solceller, batteripakke og pelletsfyr, kombinert med termiske lagertanker som også kan ta imot strømoverskudd og avanserte styresystemer skal gjøre det mulig å fase ut nesten all bruk av olje. Fordi all drift av hyttene er i den lyse delen av året (1. mars til 1. oktober) vil solceller være ekstra effektive. DNT får betydelig offentlig støtte til bygging og opprettholdelse av viktige overnattingstilbud i fjellet bl.a. gjennom spillemidler. DNT er en viktig samarbeidspart for myndighetene som en del av en ønsket satsning på friluftsliv for alle og folkehelse. Investeringene i vedlikehold og miljømessige forbedringer av hyttene er kun mulig på grunn av offentlige tilskudd, stor dugnadsinnsats og private sponsorer. Ingen av hyttene er kommersielt lønnsomme isolert sett. I tillegg til DNT-hytter, vil løsningene og erfaringene fra dette prosjektet være viktige for andre typer energimessig «øydrift» og reduserte utslipp fra dieselgeneratorer. Utenfor DNT er det også mange private betjente turisthyttene i fjellet i samme situasjon. Prosjektet kan også føre til at leverandører utvikler bedre «pakkeløsninger» for sterkt reduserte utslipp for privathytter/ mindre hyttefelt, seterdrift, foringsflåter i fiskeoppdrettsnæringen m.m.

Prosjekteier

DNT DRAMMEN OG OMEGN