Utvikling og bygging av en 25 tonns batterielektrisk gravemaskin

Utvikling og bygging av en 25 tonns batterielektrisk gravemaskin. Ombygging av stor dieseldrevet gravemaskin til batterielektrisk drift.

Prosjekteier

Pon Equipment AS