Videreutvikling og prototypetesting av neste generasjon HAL4e-celler

HAL4e Pilot Plant -Videreutvikling og prototypetesting av neste generasjon HAL4e-celler ved Hydros referansesenter i Årdal

Prosjekteier

Hydro Aluminium AS

Prototype for neste generasjon HAL4e celler. Foto: Hydro v/ Øyvind Breivik

Technologists. Foto: Hydro v/ Øyvind Breivik

Teknologileverandører

 • Hydro Aluminium

Teknologisk innovasjon

 • Innovative katode- og anodeløsninger
 • Neste nivå prosedyrer for prosesstyring og drift

Kompetanseutvikling

 • Inngår i Hydros referansesenter i Årdal
 • Kompetanseheving i Hydros teknologimiljø og hos eksterne partnere som NTNU og Sintef
 • Relatert til teknologiprogram støttet av Innovasjon Norge, der blant andre Sintef deltar
 • Relaterte prosjekter har flere doktorgradsoppgaver på temaer av høy relevans for prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge og globalt
 • Teknologien danner basis for Karmøy Technology Pilot prosjektet

Videre utvikling og videre spredning

 • Inngår som del av teknologiutviklingsløp i Hydro Aluminium, av stor betydning for fremtidige anlegg
 • Spin-off potensiale for overføring til Hydros eksisterende anlegg
 • Potensiale nasjonalt for reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp