Informasjons- og dialogmøter

Åpen dag for næringslivet - Kristiansand, 24. mai

Ane T. Brunvoll, programkoordinator i ENERGIX presenterer Pilot-E ordningen og årets utlysning i parallellsesjonene etter lunsj, og det blir mulighet for å diskutere prosjektideer med henne etter presentasjonene.

Lenke til arrangementet: https://forskningsradet.pameld...

Energiforskningskonferansen – Oslo Plaza, 30. mai
Møt Trond Moengen, prosjektleder i PILOT-E i et informasjonsmøte om utlysningen fra 15.00 til 16.00. Det blir mulighet for dialog med PILOT-E teamet om prosjektideer, konsortier, søknad, osv.

Lenke til arrangementet: https://forskningsradet.pameld...


Åpen dag for næringslivet – Ålesund, 5. juni 

Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E presenterer ordningen og årets utlysning fra PILOT-E i en egen programpost om virkemidler rettet spesifikt mot havnæringene. Lenke til arrangementet:
  

Åpen dag for næringslivet – Alta, 6. juni

Trygve Utheim Riis informerer om finansieringstilbud fra ENERGIX, herunder samarbeidet med Innovasjon Norge og Enova om PILOT-E ordningen og om årets utlysning.

Lenke til arrangementet: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/apen-dag-alta#/home

 

PILOT-E informasjonsmøte – Herøya, 11. juni

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA inviterer til informasjonsmøte om PILOT-E-utlysning 2018 mandag 11. juni, kl. 12 – 14 i Herøya Industripark.

Lenke til arrangementet: https://www.heroya-industripark.no/arbeidsmappe/paamelding-pilot-e-utlysning-2018/(language)/nor-NO

 

Klyngeverksted i regi av NCE Maritime CleanTech - Rosendal, 15. juni

Det er lagt opp til speed-dating med virkemiddelapparatet på dag to av konferansen. Møt Trond Moengen for informasjon om PILOT-E og mulighetene i årets utlysning.

Lenke til arrangementet: https://maritimecleantech.no/event/klyngeverkstad-i-rosendal/