Søk her


Søknader skal sendes gjennom Forskningsrådets søknadsmottak. Søknadsmottaket åpnes i mai/juni, men den elektroniske søknaden kan ikke fylles inn før 6 uker før søknadsfrist.

MALER

Disse dokumentene må fylles ut når du sender inn søknad:

Mal for prosjektbeskrivelse

Mal for budsjett

Mal for partneropplysninger for bedrifter

Til informasjon: 

Når sluttbruker er en offentlig aktør

Evalueringsprosedyre og kriterier