Søk her


Søknader skal sendes gjennom Forskningsrådets søknadsmottak:   Søk her

Velg "PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitaliserte energisystem."