Presentasjoner fra informasjonsmøter

Under finner du presentasjoner fra informasjonsmøtene som har vært avholdt:

Webinar/innspillsmøte "Klimanøytral industri"

Presentasjon (PDF-format) fra webinar "Utslippsfri maritim transport"

Presentasjon (PDF-format) fra webinar "Klimanøytral industri"

Om Pilot-E

Pilot-E – Eksempler på prosjekter