PILOT-E Utlysning 2020 – slik gir du innspill

PILOT-E lyser ut nye midler med søknadsfrist 16. september 2020 kl 1300. Temaoverskriftene i denne runden blir utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri.

Vi vil derfor invitere aktørene til dialog og komme med innspill på konkretisering av og ambisjonsnivå for utlysningen i 2020 innenfor de to temaene.  

VI hadde planlagt fysiske innspillmøter frem mot en endelig utlysningstekst. Som følge av begrensinger som følge av Covid-19 situasjonen vil vi da måtte gjennomføre denne dialogen med næringen gjennom digitale kanaler. Vi gjør dette nå på tre måter: 

1. WEBINARER  

Det vil arrangeres 2 webinarer, ett på hvert tema der aktørene kan gis anledning til å komme med innspill.  

Webinar Utslippsfri maritim transport, 16. april 2020 kl 10.00 – 11.30. Påmelding her.

Webinar Klimanøytral industri, 17. april 2020 kl 10.00 – 11.30.  Påmelding her.

2. Skriftlige innspill eller kommentarer  

Basert på den foreslåtte utlysningsteksten tar vi imot skriftlige innspill på innretning av utlysningen innenfor de to hovedtemaene. Send inn dine innspill gjennom skjemaet nederst på siden.

3. Bilaterale video- eller telefonmøter.  
Bilaterale videomøter for dialog knyttet til avklaringer rundt konkrete prosjektforslag kan avtales pr telefon eller epost. Ta kontakt med PILOT-E. Se nedenfor for kontaktinformasjon.  

-  -  -  

PILOT-E stiller seg for øvrig til disposisjon til å delta med korte innlegg og gi informasjon om utlysningen i  styringsgrupper, andre webinarer, konferanser eller andre møter som er relevante for de to temaene.  

Kontaktinformasjon:

For alle punktene over. Ta kontakt med PILOT-E ved 

Trond Moengen, telefon 952 73 220, e-post: trond.moengen@energidata.no 

eller noen av de andre i PILOT-E: 

Mari Lyseid Authen, tlf 454 66 328: mlau@forskningsradet.no
Tor Mühlbradt, tlf 958 58 599 , epost: Tor.Muhlbradt@innovasjonnorge.no
Anita Fossdal, tlf 982 43 961, epost: anita.fossdal@enova.no 

Innspill på utlysning fra PILOT-E 2020

Vi ønsker å invitere næringslivet og industrien til en dialog om innretningen på utlysningen, for at vi skal sikre relevans, forløse gode initiativ og mobilisere aktuelle konsortier. Send oss dine innspill i dag!

Gruppe