Alle energitiltak

Akkumulatortank

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank.

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt. 

Fordelen med en akkumulatortank er blant annet at den kan bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil i nær fremtid trolig påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene.  

Akkumulatortank egner seg godt for deg som:

  • Har en fornybar varmekilde og vannbåren varme (solfanger, luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, bioovn med vannkappe eller biokjel).
  • Har en el-kjel til vannbåren oppvarming og ønsker å oppnå effektutjevning og reduksjon av effekttopper.
  • Har vannbåren varme med varmestyring.
  • Har varmepumper med av/på-styrte kompressorer *
  • Har svært høy spisslastbelastning på varmtvann (f.eks. når mange dusjer i samme periode).
  • Har en liten varmepumpe, eller biokjel, som ikke kan dekke «toppene» i varmebehovet.

* Eldre varmepumper kan i enkelte tilfeller ikke reguleres etter faktisk varmebehov. Her vil en akkumulatortank bidra til at løsningen får en høyere virkningsgrad.

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du installerer en akkumulatortank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Installasjonen må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du installerer en akkumulatortank. 

Du kan kombinere en akkumulatortank med andre energitiltak som også gir deg penger tilbake. Dette kan blant annet være å installere luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, solfanger, bio-ovn med vannkappe e.l. som sørger for effektiv energibruk i boligen din.

Hva koster det?

Kostnaden for en akkumulatortank varierer ut fra størrelse, hvor godt isolert den er, hvilket varmeanlegg den skal kombineres med og lokale markedsforhold. 

En akkumulatortank kan koste fra 10.000 kroner og oppover. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. 

Vi anbefaler å kontakte flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare?

En akkumulatortank gir ingen direkte energibesparelse, men gir muligheten til å lagre store mengder overskuddsenergi og sikre optimal drift av ulike typer varmeløsninger. 

Dette kan igjen føre til at varmeløsningen bruker mindre energi for å dekke det nødvendige varmebehovet. Hvor store disse besparelsene blir, er avhengig av varmeløsning, bruksmønster og hvilken størrelse det er på akkumulatortanken.

Hvordan får jeg støtte?

Når akkumulatortanken er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt

Gode grunner til å velge akkumulatortank:

En akkumulatortank er spesielt aktuell for de som i perioder kan få et overskudd av varme, fra for eksempel solfangere, vannbårne varmepumper eller biokjeler. Her kan produksjon av varme i perioder være større enn husets varmebehov. Overskuddsvarmen i akkumulatortanken kan da benyttes ved behov til tappevann og oppvarming, uten at varmekilden slår inn med full effekt.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en akkumulatortank med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 05.06.2018