Fjerning av fossil fyring/olje

Fjerning av oljefyr og oljetank

Få 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Bytt til en varmeløsning som støttes før 2020 og få støtte for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Den klimavennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere. 

18-måneders periode

Arbeidet må ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 18 månedene.

Registrering av faktura

For å få støtte må både fjerning av oljefyr- og oljetank, samt installasjon av ny varmeløsning, være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i vår elektroniske søknadsportal innen 31.12.2019.

Fjerning av oljefyr og oljetank egner seg for deg som:

  • Har et vannbårent system i boligen.
  • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning.
  • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.

Nå kan du også få støtte til å fjerne oljefyren i din fritidsbolig. 

Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank? Enova svarer deg gjerne på nettprat, e-post eller tlf.

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljefyr og –tank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. I tillegg må du ha installert en fornybar varmekilde som vi støtter. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du får et fast støttebeløp på 10 000 hvis du bytter ut oljefyren og erstatter den med en varmeløsning som støttes. Erstatter du oljefyren med en av disse alternativene kan du få: 

Hva koster det?

Prisen for fjerning av oljefyr er rundt 10.000 kroner. Oljetanken må renses av en registrert fagperson noe du betaler mellom 5.000 og 8.000 kroner for. Skal du ha profesjonelle til å fjerne oljetanken i tillegg, blir totalprisen om lag 20.000 kroner. Du kan grave ut tanken selv.

Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare?

Du må legge om til en fornybar varmeløsning for å få støtte til fjerning av oljefyr og –tank. Hvor mye du sparer avhenger av energikilden du velger. 

Med en fornybar varmekilde bidrar du til å redusere utslipp av både CO2 og svevestøv. En vanlig enebolig bruker cirka 2.220 liter olje for å varme huset og tappevannet. Det fører til et CO2-utslipp på 6 tonn hvert år – det samme som 2-3 nyere personbiler slipper ut i løpet av ett år.

Hvordan får jeg støtte?

Når oljefyren er byttet ut med en fornybar løsning, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved dokumentasjon på den nye varmekilden og alle relevante fakturaer.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

NB! Dersom du ikke kan dokumentere kostnader for fjerning av oljekamin og oljetank kan du heller ikke få støtte. 

Sjekk hvor mye du kan spare

Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank:

  • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
  • En fornybar varmeløsning gir deg lavere energiutgifter.
  • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
  • Du slipper oljelukt. 
  • Eksisterende vannbårent system kan enkelt kobles til ny varmekilde.
  • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn fossil olje.
  • Du reduserer klimagassutslippene.

Kombinasjonsmuligheter

For å få støtte til fjerning av oljefyr og tank, må du samtidig investere i en fornybar varmekilde. Investerer du i en ny varmepumpe eller biovarme, får du støtte til både fjerningen og den nye varmekilden.

Publisert 01.01.2019