Kjøpsveileder Smart strømstyring

Kjøpsveileder Smart strømstyring

Hjelp til deg som skal kjøpe smart strømstyring.

Bilde av mann som ser på en iPad

Med smart strømstyring er du fortsatt sjefen i egen bolig, samtidig som du sparer strøm, hjelper klimaet og nyter et godt inneklima.

Verdt å vite
  • Smart strømstyring gir god komfort og lavere strømregning, samtidig som det bidrar til mer jevn belastning på strømnettet. Dette reduserer behovet for ny kraftproduksjon og nye strømlinjer som gir naturinngrep og høyere nettleie.
  • Strømmen er vanligvis billigst om natta. Når vi ligger og sover kan en eventuell brann i elektriske anlegg få store konsekvenser. Derfor er det viktig at installasjon av smart strømstyring blir gjort på en trygg måte av fagfolk. Utstyr som trekker mye strøm overlang tid bør ikke være tilkoblet med vanlig stikkontakt. Dette gjelder for eksempel varmtvannsbereder og elbil-lader. Snakk med din leverandør om hvordan dette løses på en god og trygg måte. 
  • Den automatiske styringen kan bli utsatt for teknisk svikt eller dataangrep. Det er viktig å bruke utstyr og leverandører med god kvalitet og sikkerhet. I tillegg bør utstyr kunne styres manuelt hvis automatikken svikter. 

Sjekkliste før du investerer

  • For å sikre at hovedsikringen ikke overbelastes og at nettleia ikke blir høyere enn nødvendig må styringssystemet måle det totale strømforbruket i boligen.  Den vanligste måten å gjøre dette på er å hente ut data fra en kontakt på strømmåleren. Denne kontakten kalles HAN-port (Home area network). HAN-porten er i utgangspunktet elektronisk stengt. Det er bare boligeier som har lov til å åpne for at leverandøren av smart strømstyring kan lese data om strømbruken i boligen. Ta kontakt med nettselskapet ditt for å åpne HAN-porten. Leverandøren av smart strømstyring kan gi råd om hvordan du går frem.
  • Nyere elektriske utstyr er ofte forberedt for smart styring. For eksempel kan smart strømstyring ofte kobles opp mot elbil via elbilens internettoppkobling. Det finnes også varmepumper, panelovner varmtvannsberedere og gulvvarmeregulatorer som er forberedt for smart styring. Eldre utstyr, for eksempel varmtvannsberedere og gulvvarme, kan tilpasses til smart styring. Dette må gjøres av fagfolk. Husk å be om samsvarserklæring for elektrisk arbeid som er utført.
  • Smart strømstyring gir deg kontroll over strømbruken i bolig. Det er viktig at styringen er enkel å bruke, og at du får nødvendig opplæring fra leverandøren. Husk å spørre om opplæring når du bestiller.