Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
El-produksjon
Solenergi

El-produksjon

Du får inntil 26.250 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Det kan også være hvis du har installert et lite vindkraftverk. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 26.250 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere.

Hva koster det?

Et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk vil komme på mellom 40.000 og 130.000 kroner inkludert installasjon. Prisen er avhengig av hvor stort anlegget er.

Hvor mye kan jeg spare?

Når strømprisen er lav er sol- eller vindenergi ikke er særlig lønnsomt. Dette kan imidlertid endre seg, når flere tar teknologien i bruk. Prisen på installasjon av solceller er i ferd med å synke, men er fortsatt høy sammenliknet med mange andre teknologier.

Hvordan får jeg støtte?

Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere el-produksjon med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016