For leverandører av smarte energiløsninger

Enova støtter energitiltak som gjør boliger bedre å leve i – og som gjør godt for klimaet så vel som boligeierens lommebok. Enovatilskuddet gir penger tilbake når boligeiere gjennomfører ulike tiltak, slik at det blir enklere å ta fremtidsrettede valg allerede i dag.

Viktige endringer i Enovatilskuddet

Fra 1. juli 2021

På grunn av koronasituasjonen og stor usikkerhet i markedet har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2021.

Støtten fjernes til følgende energitiltak:

- Luft-til-vann-varmepumpe

- Avtrekksvarmepumpe

Samtidig endres støtten til følgende energitiltak:

- Støttesatsen til balansert ventilasjon endres fra 15.000 kroner til 10.000 kroner

- Den faste støttesatsen til solfanger endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kr per kvm  opp til 25 kvm opprettholdes

- Den faste støttesatsen til el-produksjon endres fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kroner per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 30. juni 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten


Fra 1. januar 2020

Støtten er fjernet til følgende energitiltak:

- Fjerning av oljefyr og oljetank

- Fjerning av oljekamin og oljetank

For å få penger tilbake må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2019.

Les her om hvorfor vi ikke lenger støtter fjerning av oljefyr og -tank

Som ekspert er du viktig for både oss og kundene dine. Enova støtter mange energitiltak i private hjem, gjennomført av håndverkere som deg. Kundene lytter til rådene du gir dem, og du kan hjelpe dem å ta de riktige valgene for fremtiden.

Her får du hjelp til å hjelpe dem. 

Det er enkelt 

  1. Kunden gjennomfører energitiltaket 
  2. Register kvittering eller faktura hos oss
  3. Kunden får støtte 

Les mer om registrering av energitiltak her 

Få gratis salgspakke

Mange kvier seg for å gjøre energioppgraderinger når de ikke vet om Enovatilskuddet og hvilke energitiltak som gir støtte.

I salgspakken får du gratis salgsmateriell som viser kundene hvor enkelt det er å få Enova til å ta deler av regningen for energitiltakene. I pakken får du en salgsplakat, 50 flyere med tilhørende display og et brev om Enovatilskuddet. I tillegg kan vi sende deg energimerkebrosjyren, som forteller deg og kundene dine om energieffektivisering og ulike energikilder.

Bestill salgspakken gratis

Enova Anbefaler – bli leverandørpartner

Tilbyr du produkter som kommer inn under Enovas merkeordning? Da kan du bli leverandørpartner, og få Enova Anbefaler-merket. Det viser at du tilbyr energieffektive og miljøvennlige produkter, og kan være til stor nytte i markedsføringen din.

Bli leverandørpartner

Se alle energitiltakene i Enovatilskuddet

Publisert 18.01.2017