Bakgrunn for Enovas støtteordninger

På denne siden finner du mer informasjon om den politiske bakgrunnen for hvorfor Enovas støtteordninger finnes, og hvordan de fungerer.

Hvordan vurderer Enova hvilke energitiltak som skal støttes?
Hvordan beregner Enova støtteandel?
Hvem får tilskuddet? 
Kan jeg få tilskudd til energitiltak på hytta?
Jeg har gjort gode energitiltak i boligen min, men har ikke krav på tilskudd fra Enova. Hvorfor?
Hvorfor står det under enkelte av Enovas tiltak at tiltaket ikke gjelder nybygg? 
Hvorfor kan jeg ikke utføre tiltakene selv?