Få tilskudd til energitiltak via skatteoppgjøret

Du har to valg når det kommer til utbetaling av tilskudd fra Enova. Enten utbetaling direkte til din konto, eller utbetalingen som en del av skatteoppgjøret.

Beløpet blir det samme uansett hva du velger – det er bare tidspunktene som er forskjellige. Søknader som får innvilget støtte blir avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter. Du bestemmer hvordan du vil få støtten utbetalt når du registrerer energitiltaket.

Det er Enova som behandler søknadene også når tilskuddet gis via skatteoppgjøret. 

For informasjon om hvor i skatteberegningen du finner tilskuddet ta kontakt med Skatteetaten. 

Publisert 16.01.2017