Få tilskudd til energitiltak via skatteoppgjøret

Du har to valg når det kommer til utbetaling av tilskudd fra Enova. Enten utbetaling direkte til din konto, eller utbetalingen som en del av skatteoppgjøret.

Beløpet blir det samme uansett hva du velger – det er bare tidspunktene som er forskjellige. Du bestemmer hvordan du vil få støtten utbetalt når du registrerer energitiltaket.

Utbetaling via skatteoppgjøret ble et alternativ i 2016. Søknader som får innvilget støtte blir avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter.

Det er Enova som behandler saker om energitiltak også når tilskuddet gis via skatteoppgjøret. 

Har du flere spørsmål om utbetaling? Enova svarer deg gjerne. Send e-post, chat med oss eller ring oss gratis på 800 49 003.

Publisert 16.01.2017