Lyse

Lyse deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Lyse Energisalg, Lyse Elnett, Lyse, Smartly, Bergfald Miljørådgivere, eSmart Systems
Antall husholdninger i prosjektet: 10 000

Lyse Energisalg ønsker å være energirådgiver for sine privatkunder, og ser muligheten for å utvikle nye tjenester for kunden, basert på forbruksdata fra strømmåleren. Gjennom vår deltakelse i prosjektet, vil vi kunne videreutvikle og teste ulike tjenester som vi mener skaper engasjement og har verdi for kundene. 

Vårt mål er å hjelpe våre kunder, slik at de kan gjøre mer klimavennlige valg og samtidig styre energibruken og kostnadene sine på en best mulig måte. Gjennom deltakelse i prosjektet vil vi

  • demonstrere potensialet som ligger i ulike formidlingsløsninger fra smarte målere, og virkninger dette vil ha på husholdningers strømforbruk.
  • demonstrere hvilke teknologier og tjenester som oppnår størst energibesparelse, basert på sanntidsdata om energiforbruk.
  • identifisere lønnsomme tjenester som kunden verdsetter.

Gjennom prosjektet ønsker vi å

  • utvikle en test-app som formidler pilotkundens forbruk på ulike måter. I appen testes ulike typer tjenester gjennom kontinuerlig utvikling og endring til optimale løsninger.
  • undersøke hvilken betydning varmestyring har for pilotkundens forbruk.
  • teste andre formidlingsløsninger (display etc.), for å teste effekten dette har på pilotkundens forbruk.

Kontaktperson: Pål Gilje Tumyr (tlf. 454 51 638)