Enova-rapporter viser reellt potensial for energieffektivisering i bygg

helsfyr_07.jpg

Enova har lansert den første grundige analysen som er gjort av det realiserbare potensialet for energieffektivisering i norske bygg.

- Det tekniske potensialet for effektivisering er stort, men vi må jobbe smart for å realisere potensialene. At vi har en grundig barrierestudie på plass gir oss det beste utgangspunktet for å videreutvikle virkemidlene våre, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I den nye Enova-rapporten om energieffektivisering i norske bygg holdes potensialet for effektivisering opp mot barrierene, slik at den angir et potensial som faktisk er realiserbart.

Rapporten viser at det reelle potensialet for redusert energibruk i norske boliger og yrkesbygg fram til 2020 er på rundt 7,5 TWh. Det tilsvarer mer enn halvparten av energiforbruket i bygninger i Akershus fylke.

- Enova skal bidra til varige endringer i tilbudet og etterspørselen etter effektive og fornybare energiløsninger. Denne rapporten vil danne grunnlaget for hvordan Norge jobber med energieffektivisering de neste årene. Den gir en realitetsorientering om energigevinster og kostnader for norske bygg, og peker mot de mest hensiktsmessige virkemidlene basert på tilgjengelig teknologi, og når disse må settes i verk, sier Nakstad.

Lønnsomhet


Med de nye funnene mener Nakstad at man kan utvikle virkemidler i markedet som vil være enda mer treffsikre.

– Lønnsomhet er den sterkeste drivkraften i byggenæringen og blant privatpersoner. Hvis man klarer å legge til rette for at verdien av et bygg henger sammen med energi- og miljøytelsen, vil lønnsomhetsaspektet kunne gå fra å være et sterkt hinder til en svært sterk drivkraft for effektivisering, sier Enova-direktøren.

- Vår analyse gir oss et bedre grunnlag til å forstå hvordan vi skal utløse mekanismene som skal bidra til denne endringen.

Nakstad peker spesielt på rehabilitering som ett av de områdene hvor Enova ser store muligheter.

– Rehabilitering er helt klart det enkeltområdet med størst potensial. I Norge rehabiliteres det mange tusen bygninger hvert eneste år. Disse byggeierne er allerede i modus for å gjøre endringer, og det er kostnadseffektivt for dem å gjøre effektiviseringsinngrep når de likevel rehabiliterer. Dessuten åpner det store vedlikeholdsetterslepet for store muligheter når det gjelder hva som er mulig å få til av redusert energibruk.

Konkurransedyktig


Den nye Enova-rapporten gir også større kunnskap om hvordan eksisterende virkemidler fungerer i markedet.

– Enova skal jobbe med markedskreftene, ikke mot dem. Vår rolle er å få teknologi og løsninger over en kneik, og stimulere til at markedet utvikler seg slik at de energieffektive løsningene blir konkurransedyktige. Vår visjon er å treffe barrierer og virkemidler med riktige virkemidler som tar ut potensialet på kort og lang sikt, sier Nakstad.

 

Last ned hovedrapporten (PDF-dokument):


Potensial- og barrierestudien: Energieffektivisering i norske bygg

Last ned delrapportene (PDF-dokumenter):


Energieffektivisering av norske boliger

Energieffektivisering i norske yrkesbygg

Passivhus og nær nullenergibygninger

 


 

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display