Enovas rådgiverregister

Energiradgiver3

Velkommen til Enovas rådgiverregister.

Registrering

Når du registrerer deg i Enovas rådgiverregister blir du synlig for dem som søker etter kompetente rådgivere til sine prosjekter.

Det å stå oppført i Enovas rådgiverregister innebærer ingen anbefaling fra Enovas side, men angir at du oppfyller kompetansekravene vi etterspør i mange av de prosjektene vi støtter.

Etter at du har registrert din kontaktinfo, vil Enova sjekke om referansene du har oppgitt,  stemmer. Deretter vil vi publisere din kontaktinformasjon.

Oppføringen er gyldig i cirka ett år fra publiseringsdato. I god tid før utløpet, vil vi be om bekreftelse på om informasjonen du har oppgitt er korrekt. Du må da aktivt bekrefte at opplysningene stemmer og at du fremdeles ønsker å stå oppført i Enovas rådgiverregister.

Søk

I Enovas rådgiverregister kan du søke etter rådgivere med en bestemt, energifaglig kompetanse.

Oversikten er basert på frivillig innmelding, og er ingen fullstendig oversikt. Innmeldte rådgivere er selv ansvarlig for at informasjon som fremkommer er korrekt.

 
 
 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display