Søknadsskjema for Enovas rådgiverregister

Fra dette skjemaet kan du som er profesjonell rådgiver registrere deg i vårt rådgiverregister.

Din innmelding vil bli vurdert av oss før bekjentgjøring. Vi forbeholder oss retten til å avvise innmeldinger som ikke oppfyller våre kompetansekrav.

Merk at for passivhusrådgivere er det egne kompetansekrav. Disse finner du i høyre marg.

Informasjon om rådgiver

Her registrerer du din kontaktinformasjon.
 
 
 
 

Informasjon om firma

Her registrerer du informasjon om firmaet du er ansatt i.
 
 
 
 
 
 

Fylke

Her registrerer du fylket/fylkene du vil ta oppdrag i.
 

Kompetanse

Her registrerer du fagområdene du har kompetanse i, og aktuelt kurs du har deltatt på.
 

Har gjennomført Enova/Lavenergiprogrammets kurs i energieffektivisering av boliger:*
 
 
 

Passivhus

Enova stiller bestemte kompetansekrav til de som ønsker å stå oppført som passivhusrådgivere. Kravene kan du lese her. Du må dokumentere at du oppfyller kravene, og vi ta kontakt med deg for å få denne dokumentasjonen. Vi kan ikke publisere din kontaktinformasjon før kravene er oppfylt.

 
 

Publisering i rådgiverregisteret

Rådgivere som registrerer seg i Enovas Rådgiverregister er selv ansvarlige for at registrerte opplysninger er korrekte. Ufullstendige registreringer blir ikke publisert i rådgiverregisteret. Når du trykker "Send skjema" kan registreringen ikke redigeres. Kontakt Enova Svarer på tlf. 08049 om du har spørsmål om registeret.

Godkjenning


 
PASSIVHUS-KRAV

For passivhusrådgivere for næring og private er det egne kompetansekrav. Se våre kompetansekrav til passivhusrådgivere i registreret

RÅDGIVER PRIVAT

Du kan ikke selv registrere deg som energirådgiver for private. De som ønsker å stå i Enovas rådgiveroversikt for private må blant annet først bestå et kurs.

CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display