Kundenære rådgivere

Regionmøte Sarpsborg 2012.jpg

Våre rådgivere har lang erfaring med å vurdere fremtidsrettede energiløsninger, og har som oppgave å holde en løpende dialog med våre kunder rundt investeringsstøtte i enkeltstående energiprosjekter.

Når du har kontakt med våre rådgivere får du kloke råd og konsis rettledning om hva som er den beste løsningen på nettopp dine utfordringer. Selve rådgivningen kan foregå ansikt-til-ansikt, per telefon eller via e-post, alt etter hva som måtte passe deg og formålet best.

Energipolitiske rådgivere – tett på makten

Vi deltar også kontinuerlig i debatter og høringer omkring energispørsmål som berører vårt mandat og våre målsettinger.Vi skal være vår eier – Olje- og energidepartementets - viktigste rådgiver på områdene energieffektivisering og fornybar energi, samt rammebetingelser knyttet til disse.Utstrakt kontakt opp mot ulike myndigheter og politiske miljøer er derfor en del av våre energipolitiske rådgiveres arbeidsfelt.

Internasjonale rådgivere – en stemme ute i verden

Vi deltar i en rekke internasjonale nettverk, blant annet for å aktivt bidra til å påvirke og informere disse om vårt arbeid. Vi har derfor en egen internasjonal rådgiver som koordinerer arbeidet rundt tilbudet vi forvalter, og de støtteprogrammene vi til enhver tid henvender oss til de ulike markedene og målgruppene med

Generell rådgivning – få svar uansett spørsmål

Tjenesten «Enova Svarer» er ment å gi deg presise energiråd uansett om du henvender deg som privatperson eller i en profesjonell sammenheng.Her kan du stille dine små og store spørsmål til landets fremste energirådgivere, få råd, tips, bestille publikasjoner eller få informasjon om vårt brede tilbud.

Våre rådgivere gir alltid råd på det nivået som spørsmålene krever og henviser eventuelt videre hvis dette er nødvendig eller riktig. Rådgiverne kan også gi spesiell oppfølging i forhold til søknadskriterier og søknadsutfylling.

Ønsker du å kontakte Enova Svarer i jobbsammenheng, ring 08049. Ønsker du å kontakte Enova Svarer som privatperson, kan du ringe vårt gratis grønne nummer 800 49 003.

Enova Svarer kan også kontaktes via chat eller e-post.

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display