ASKO satser på hydrogen og el

Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing. I Oslo er deres første elektriske distribusjonsbil allerede ute på veiene.

– Elektrisitet og hydrogen er fremtiden. Vi vil i stor grad produsere strømmen selv fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi og innen få år ha realisert ambisjonen vår om fornybart drivstoff i hele bilflåten vår, uttaler administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge.

Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til ASKO Midt-Norge i Trondheim, og vil lagres i egen tank på anlegget. Denne hydrogenpiloten skal testes ut i perioden 2017–2019 på 4
hydrogenbiler og 10 trucker for intern logistikk.

Meget viktig prosjekt

Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte ASKOs investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. – ASKO har i en årrekke vært en pådriver for nye klimaløsninger i
godstransporten, og viser nok en gang at de ligger langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport,
spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

El-distribusjonsbiler på vei

Hydrogenprosjektet følger opp ASKOs satsing på elbiler. I september 2016 rullet den første norske batterielektriske distribusjonsbilen ut fra terminalen på Kalbakken, og ASKO planlegger slike biler også i Bergen og Kristiansand. Her har Enova bidratt med 2,25 millioner kroner.

– Vi er glade for at ASKO ønsker å gå foran også på batterifronten, og for at vi kan være med og bidra, sier Kvam. 

Fakta

Elektriske distribusjonsbiler

Prosjekteier: ASKO Norge
Tilsagnsår: 2015
Støttebeløp: 2 250 000 kr
Energiresultat: 349 500 kWh
Planlagt ferdigstillelse: 2017

Hydrogenbiler

Prosjekteier: ASKO Midt-Norge
Tilsagnsår: 2016
Støttebeløp: 19 620 000 kr
Energiresultat: 944 000 kWh
Planlagt ferdigstillelse: 2018


Om ASKO

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet. Med 600
lastebiler på veiene over hele landet er de en av landets
største transportbedrifter.