Bygg og eiendom

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Du kan få støtte til utvikling og utprøving av innovative energi- og klimaløsninger innen bygg og eiendom.

3D modell av bygninger med vannbåren varme 3D modell av bygninger med vannbåren varme

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2