Bygg og eiendom

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Nå kan du få støtte til både utvikling og utprøving av innovative energi- og klimaløsninger i bygg.

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering. Nå skal vi ta byggsektoren videre mot lavutslippssamfunnet, og støtter både energi-, effekt- og klimatiltak i bygg og områder.

For å få et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger er det mulighet til å få konseptutredningsstøtte. Programtilbudet Introduksjon av ny teknologi og bygg er for dem som ønsker å ta i bruk ny og banebrytende teknologi. Tilbudet Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi skal sørge for at flere strekker seg lenger enn standard hyllevare i sine nybygg. Her kan du få støtte til beste tilgjengelige teknologi som tidligere bare har vært utprøvd i liten skala.  

Vårt tilbud til deg som skal rehabilitere:  "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg" er utviklet for å gi oppgraderingene enda bedre kvalitet.  Vi ønsker enda flere rehabliteringer, med eller uten vår hjelp, derfor har vi også justert vårt tilbud om støtte til "Helhetlig kartlegging av bygg". 

Les mer om tilbudene nedenfor. Der finner du også kontaktpersoner.

Aktuelle støtteprogram

Meld deg på nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Epost-adresse*

Velg ditt abonnement

Påmelding nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Leveringsformat

HTML
Tekst

*Du bekrefter påmelding på oppgitt epostadresse.