Bygg og eiendom

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Du kan få støtte til utvikling og utprøving av innovative energi- og klimaløsninger innen bygg og eiendom.

3D modell av bygninger med vannbåren varme 3D modell av bygninger med vannbåren varme

Støttetilbud for sektoren

Støttetilbud for markedsområdet

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2