Bygg og eiendom

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Nå kan du få støtte til både utvikling og utprøving av innovative energi- og klimaløsninger i bygg.

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering. Nå skal vi ta byggsektoren videre mot lavutslippssamfunnet, og justerer og utvider programtilbudet.

Programtilbudet Introduksjon av ny teknologi og bygg er for dem som ønsker å ta i bruk ny og banebrytende teknologi. Tilbudet Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi skal sørge for at flere strekker seg lenger enn standard hyllevare i sine nybygg. Her kan du få støtte til beste tilgjengelige teknologi som tidligere bare har vært utprøvd i liten skala.  

Vårt tilbud til deg som skal rehabilitere:  "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg" er utviklet for å gi oppgraderingene enda bedre kvalitet.  Vi ønsker enda flere rehabliteringer med eller uten vår hjelp derfor har vi også justert vårt tilbud om støtte til "Helhetlig kartlegging av bygg". Samtidig opprettholder vi vårt tilbud om konseptutredningsstøtte til bygg og områdeutvikling. 

Les mer om tilbudene nedenfor. Der finner du også kontaktpersoner og søknadsfrister.Aktuelle støtteprogram