Bygg og eiendom

I lavutslippssamfunnet velger vi klimanøytrale løsninger, med minimal belastning på energisystemet. Bygg- og eiendomssektoren og den enkelte forbruker spiller en viktig rolle for å realisere denne omleggingen.

Les om hva vi gjorde i 2023
Bygg og eiendom Bygg og eiendom

Støttetilbud for bygg og eiendom

Støttetilbud for markedsområdet

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2