Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Enova med ny utlysing for utslippsfrie byggeplasser

Enova har en pågående utlysningsrunde for å få flere pilotprosjekt på norske bygge- og anleggsplasser. Forrige runde som ble avsluttet våren 2021 var en stor suksess. Enova ser nå muligheter for flere gode prosjekt for fornybare energiløsninger som gir klimagasskutt. Søknadsfristen er 3. desember i år.

Les mer
Enova med ny utlysing for utslippsfrie byggeplasser Enova med ny utlysing for utslippsfrie byggeplasser

Vi støtter norsk næringsliv

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Under ser du nøkkeltall for prosjekter vi har gitt tilskudd de siste 12 månedene.

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh
Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova kan gi økonomisk støtte til aktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi. Dette er om de ønsker bruk av hydrogen innen transport og industrien. Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering. Norge kan få en vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer.

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig.