Sitemap
Søk
LOGG INN

Forenkling av støtten til tunge nullutslippkjøretøy

Enova vil gjøre det enkelt å få støtte til tunge elektriske kjøretøy. Derfor justeres tilbudet innenfor landtransport, samtidig som søknadsprosessen forenkles. 

Lanseres 16. februar:  Støtte til "Tunge elektriske kjøretøy"

LES MER OM BAKGRUNNEN
Enova dreier sin byggsatsing mot klima

Enova dreier sin byggsatsing mot klima

Byggsatsingen endres for å utløse markedsendringer som er nødvendig for å kutte klimagassutslipp i sektoren  og omstille oss til et lavutslippssamfunn.

Vi støtter norsk næringsliv

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Under ser du nøkkeltall for prosjekter vi har gitt tilskudd de siste 12 månedene.

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig.