Søk

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Meld deg på Enovakonferansen 2018

30.- 31. januar 2018 arrangeres neste Enovakonferanse.

Hvorfor Enova?

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Det må satses mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Det er her Enova kommer inn i bildet.

Les mer