Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Enova delte ut 4,6 mrd. til klimaprosjekter i 2021

Enova delte ut 4,6 milliarder kroner i støtte til mer enn 5500 klimaprosjekter i 2021.I tillegg kommer 7100 tiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet. Det er forventet at disse klimaprosjektene vil redusere ikke-kvotepliktige utslipp med om lag 301 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Se pressemelding

Les mer i Enovas årsrapport
Enova delte ut 4,6 mrd. til klimaprosjekter i 2021 Enova delte ut 4,6 mrd. til klimaprosjekter i 2021
Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova kan gi økonomisk støtte til aktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi. Dette er om de ønsker bruk av hydrogen innen transport og industrien. Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering. Norge kan få en vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer.

Vi støtter norsk næringsliv

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Under ser du nøkkeltall for prosjekter vi har gitt tilskudd de siste 12 månedene.

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2

Aktuelt med tiltak hjemme? Husk Enovatilskuddet

Enovatilskuddet er en støtteordning for privatpersoner. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som er aktuelle for deg.