Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 mrd. kroner

Hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i morgendagens Norge. 

  • Enova støtter etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner. 
  • Enova støtter sju banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner.
Les pressemelding
Støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 mrd. kroner Støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 mrd. kroner
Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova kan gi økonomisk støtte til aktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi. Dette er om de ønsker bruk av hydrogen innen transport og industrien. Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering. Norge kan få en vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer.

Vi støtter norsk næringsliv

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Under ser du nøkkeltall for prosjekter vi har gitt tilskudd de siste 12 månedene.

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2

Aktuelt med tiltak hjemme? Husk Enovatilskuddet

Enovatilskuddet er en støtteordning for privatpersoner. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som er aktuelle for deg.