Sitemap
Søk
LOGG INN

Lanserer hydrogensamarbeidet HEILO

Det norske virkemiddelapparatet har støtteordninger som kan støtte hydrogenteknologi i alle faser av utviklingsløpet, fram til realisering i markedet. Nettsiden HEILO - som lanseres 11. juni - skal gjøre veien til rett støtteordning enklere for ulike hydrogenprosjekt. Hydrogen er en potensielt vesentlig energibærer og innsatsfaktor i lavutslippssamfunnet. 

GÅ TIL HEILO-NETTSIDEN
Enova har flere tilbud til hydrogen-aktører

Enova har flere tilbud til hydrogen-aktører

Enova kan gi økonomisk støtte til aktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi for bruk av hydrogen innen transport og industrien. Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering, og Norge kan få en vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer.

Vi støtter norsk næringsliv

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Under ser du nøkkeltall for prosjekter vi har gitt tilskudd de siste 12 månedene.

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig.