Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Energioppgradering av kommunale utleieboliger
Bygg og eiendom

Energioppgradering av kommunale utleieboliger

Norske kommuner har mulighet for å få støtte til energitiltak i kommunale utleieboliger. Tiltakene vil på sikt gi mindre energibruk og lavere strømregninger for beboerne i disse boligene.

Hvem kan få støtte?

Det er kommunene som søker og gjennomfører tiltak.

Ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv. 

Hva kan man få støtte til?

Prosjekter som er aktuelle er de som skal gjennomføres før 2025. Kommunene skal benytte støtten innen 2025. 

Målet er å redusere årlig behov for kjøpt energi gjennom redusert energibehov og fornybar energiproduksjon. Disse tiltakene kan kommunene fra høsten søke om støtte til:

  • Etterisolering av yttervegger
  • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
  • Utskifting av vinduer
  • Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
  • Varmepumpe væske – vann
  • Varmepumpe luft - vann
  • Solvarmekollektor
  • Solceller

Støtten blir beregnet basert på normerte verdier for redusert energikostnad og hva det koster å gjennomføre disse tiltakene sammenlignet med standard i markedet. 

Enova vil rangere søknader basert på støttekroner per kilowattime. Søknader med minst støttekroner per kilowattime vil bli prioritert først. 

Last ned denne filen (Excel) for å utforske hva et bygg kan få i støtte. Dette er en foreløpig kalkulator som kan brukes til å utforske mulige støttebeløp i budsjettprosessen til søkerkommunen. Endringer kan tilkomme før det blir mulig å søke. 

Søknadsfristen og åpning av søknadssenteret blir tidlig i oktober. Informasjon vil bli lagt ut på denne nettside fortløpende.   

Søknadsfrister

Mer informasjon kommer etter sommeren. 

Det åpnes for søknader tidlig i oktober. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden fortløpende.   

Beregning av energiresultat og støttebeløp

Det blir mulig å søke på dette tilbudet tidlig i oktober. Ved å laste ned vår kalkulator kan du beregne energiresultat og støttebeløp.