Sitemap
Søk
LOGG INN
Kollegaer diskuterer ideer
Bygg og eiendom

Grønne forretningsmodeller og tjenester

Sitter din bedrift på forretningsidéer innen energi eller klima? Ønsker dere å utvikle nye grønne tjenester i samarbeid med andre? Enova kan gi dere støtte til å utrede fremtidsrettede forretningsmodeller og tjenester som bidrar til energi- og klimatiltak.

Siste søknadsfrist 8. oktober 2021 kl. 12:00

Siste søknadsfrist er fredag 8. oktober 2021. Støtteprogrammet avvikles etter søknadsfristen.

Hvem kan få støtte?

• Søker er en aktør med planer om å lansere en innovativ tjeneste. En tjeneste som vil bidra til å utløse energi-, effekt- og klimatiltak. Og som har behov for å utrede forretningsmodellen før markedsintroduksjon.
• Det er et krav at søker samarbeider med minst en annen relevant aktør i prosjektet. 
• Søker må ha norsk organisasjonsnummer og ha de nødvendige økonomiske forutsetningene for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hva kan bedriften få støtte til?

Støtten skal benyttes til å utrede en lønnsom forretningsmodell. En modell hvor målet er å lansere en ny tjeneste som utløser energi-, effekt- eller klimatiltak. Støtten gir blant annet mulighet for å leie inn relevant ekstern kompetanse. Hensikten er at det utvikles gode beslutningsgrunnlag før markedsintroduksjon.

Prosjektet skal ikke omfatte energikartlegging, investeringer i utstyr, forskningsprosjekter, forprosjektering eller utredning av teknologiske løsninger.

Hvilke krav stilles?

Krav til prosjektet:

• Skal inneholde en ny forretningsidé til en tjeneste som vil utløse energi-, effekt- og/eller klimatiltak.
• Søker skal samarbeide med minst en annen relevant aktør om forretningsmodellen/tjenesten.
• Gjennomføres med aktører som har tilstrekkelig relevant kompetanse og gjennomføringsevne i forhold til hva som skal utredes.
• Skal ha et realistisk potensial for spredning i markedet.
• Ha effektiv ressursbruk og et budsjett som svarer til planlagte aktiviteter og involverte aktører.
• Skal være sluttført innen 6 måneder etter tilsagn fra Enova.
• Skal ikke omfatte energikartlegging, investeringer i fysiske installasjoner, forskningsprosjekter, forprosjektering eller utredning av teknologiske løsninger.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dere søker om den støtten som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet på en hensiktsmessig måte. Støtten kan utgjøre inntil 50 % av prosjektets godkjente og dokumenterte kostnader, og maksimal støtte er 1 million kroner.

Godkjente kostnader omfatter personalkostnader og innkjøp av ekstern rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende brukes til prosjektet. Se søknadsdokumentet «virkemiddel utredningsstøtte» for nærmere beskrivelse av godkjente kostnader, timesatser og lignende.

Når er søknadsfristen?

Kommende søknadsfrist:

• fredag 8. oktober 2021 kl. 12.00

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Støtte tildeles basert på konkurranse mellom søknadene.

Søknadene rangeres etter i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:
• Spredning/markedspotensial (vektlegges 40 %).
• Forretningsmodeller som bidrar til tillit mellom aktørene (vektlegges 20 %).
• Forretningsmodeller som bidrar til attraktive finansieringsløsninger for investeringer (vektlegges 20 %)
• Støttebehov (vektlegges 20 %).

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Søk her

Spørsmål og informasjon om energitjenestekonkurransen

Har du spørsmål eller ønsker du å få tilsendt nyheter og oppdateringer om konkurransen? Fyll ut skjemaet under.

Gruppe