Bygg og eiendom

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Vil du utforske muligheten til å strekke deg lenger i utviklingen av ny energi- og klimateknologi for fremtidens bygg og områder?

Enova kan gi den økonomiske støtten du trenger for å investere i innovative løsninger som viser hva som er mulig å oppnå i bygg og eiendomsmarkedet.     

Innovasjonen må innebære et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard, og bidra til markedsendring for å oppnå målsettingen om et lavutslippssamfunn. 

Søknadsfrist for 2019: 01.02, 01.06, 01.09, 01.11


Hva får bedriften støtte til?

Du kan få støtte til innovative energi- effekt- og klimaløsninger i enkeltbygg og områder, samt tiltak som reduserer klimagassutslipp. Tiltakene kan være enkeltteknologier og teknologier i samspill med hverandre og energisystemet. 

Hvem kan få støtte?

Vi støtter aktører som ønsker å benytte innovative energi- effekt- og klimaløsninger i konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger og som skal investere i prosjektet, eller en teknologileverandør som ønsker å demonstrere nye løsninger i konkrete prosjekter.  

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som investeringsstøtte, maksimal støtteandel varierer fra 30 til 60 % av de godkjente merkostnadene for prosjektet, avhengig av bedriftens størrelse.

Enova kan kun støtte deler av merkostnanden som følge av innovasjonen. Merkostnaden er differansen mellom den ønskede investeringen og den alternative standardløsningen.

Søknadsfrister

Søknadsfrister 2019:

  • 01. februar
  • 01. juni
  • 01. september
  • 01. november Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess