Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av barn som leker
Bygg og eiendom

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak.

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumentene under fanen «til deg som vil søke støtte» nederst på denne nettsiden.
 • Søk før dere setter noe i bestilling – Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt.
Hvem kan søke? Hvem kan søke?

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og kan være:

 • Borettslag 
 • Boligsameie

Søknaden skal være forankret i styret hos borettslaget eller boligsameiet som står som søker.  

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men ikke stå som søker. 

Hvilke kostnader med kartleggingen kan støttes? Hvilke kostnader med kartleggingen kan støttes?

Kostnader med kartleggingen som kan støttes er: 

 1. Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen. 
 2. Borettslagets/boligsameiets egeninnsats for gjennomføring av kartleggingen. Disse skal ikke dokumenteres, men legges automatisk til som 10% av eksterne påløpte kostnader som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50.000 kr. 

Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

Søk om støtte Søk om støtte

Send inn søknad gjennom Enova søknadssenter

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Søknader vil normalt bli saksbehandlet kort tid etter at søknad er innsendt. 
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. 
 • Søknader som tilfredsstiller programkriteriene vil normalt bli innvilget støtte.
alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom borettslaget/boligsameiet og Enova. Formelt ansvarlig (styreleder) må signere tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten.
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.

Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet

Når kartleggingen er ferdig skal det innsendes en sluttrapport til Enova. Sluttrapporten består av en kartleggingsrapport, dokumentasjon av påløpte kostnader til gjennomføring av kartleggingen og evt. kopi av signert kontrakt for gjennomføring av tiltak. Selve kartleggingsrapporten skal ta hensyn til at personer uten fagkompetanse enkelt kan sette seg inn vesentlige deler av innholdet. Krav til innhold i kartleggingsrapporten er nærmere spesifisert i programkriteriene.

Motta utbetaling Motta utbetaling

Støtte utbetales etter gjennomført kartlegging basert på godkjent sluttrapport og prosjektregnskap. 

Til deg som vil søke støtte til Kartleggingstøtte til borettslag og boligsameier

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

START SØKNADSPROSESS

Annet aktuelt tilbud for boligbyggelag og boligsameier

Andelseier? Sjekk Enovatilskuddet

Publisert 02.02.2022